Slette informasjon fra databaser (DELETE)

Kap. 18.1 Slette en rad fra en tabell
Video som viser hvordan vi kan slette en rad fra en tabell i MySQL Workbench.


Kap. 18.2a Bruke en knapp for å slette en rad (opprette en knapp)
Video som viser hvordan vi kan lage en knapp for å slette en rad fra en tabell.


Kap. 18.2b Bruke en knapp for å slette en rad (slette en rad)
Video som viser hvordan vi kan slette en rad, etter å ha trykket på en knapp (laget i forrige video).