PODCAST: Alenemødre sammenligner sin økonomiske situasjon med statsministerens, russiske politikere sammenligner seg med gamle, sovjetiske ledere og vi sammenligner huset vårt med naboen. Hva gjør det med oss?

Lars Erik Berntzen og Jonas Bergan Dræge, doktorgradstipendiater ved det europeiske universitetsinstituttet i Firenze, snakker om hvordan vi alltid sammenligner oss selv med andre, eller med hvordan vi hadde det før, og hvordan dette kan påvirke alt fra enkeltpersoners karrierevalg, ingeniørers overrepresentasjon blant islamistiske terrorister, politiske protestbevegelser som Tea Party og Black Lives Matter.

Fra forskning.no