Introduksjon til temaet: film fra nettskolen

Kompetansemål:
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi

Hvilke inntekter har du? Hvordan kan du styre økonomien din? Det er viktig å ha oversikt over hvor mye du har til rådighet, også etter at du har handlet klær eller at regninger er betalt.

Spørsmål du må kunne svare på:

 1. Hva er et budsjett?
 2. Hva bør du ta hensyn til når du skal velge spareform?
 3. Hvorfor sier vi at det koster penger å låne?
 4. Hva regulerer forbrukerkjøpsloven?
 5. Hvorfor er forbrukslån populære selv om de er veldig kostbare for låntakeren?
 6. Hvordan kan du unngå å få behov for forbrukslån?
 7. Diskuter: «Ungdom i dag bruker for mye penger!»

Lenker:


Forbrukeretikk

Kompetansemål:
gjøre greie for rettene en har som forbruker og diskutere forbrukeren sitt etiske ansvar.

Vi er alle forbrukere. Det er rett og slett en del ting vi må kjøpe, som klær og mat. Men noen av oss er kanskje det vi kan kalle storforbrukere. Og uansett hvor mye eller lite vi forbruker, vil de fleste av oss av og til støte på etiske problemstillinger i forbindelse med forbruket vårt.
Vi skal her se på rettighetene dine som forbruker og på hva slags etisk ansvar du har, og hva du kan vurdere når du handler. (NDLA)

Forbrukerrettigheter

Rettighetene våre som forbrukere finner vi i forbrukerkjøpsloven. Denne loven gjelder når privatpersoner kjøper noe fra næringsdrivende, for eksempel en ny mobiltelefon fra en butikk. Kjøp mellom privatpersoner og kjøp mellom næringsdrivende er regulert i kjøpsloven. Et viktig hovedprinsipp i forbrukerkjøpsloven er at en selger ikke har lov til å gi deg dårligere vilkår enn det loven bestemmer. Selgeren kan altså ikke lage sine egne salgsbetingelser som gir deg dårligere rettigheter enn det du har krav på gjennom loven.

Spørsmål du må kunne svare på:

 1. Hva kan du kreve av varen?
 2. Hva har du krav på hvis varen har en mangel? (Omlevering)
 3. Bytterett og angrerett

Aktuelle lenker:

Fra NDLA:
– Video: Etisk forbruk
– Etisk kjøp og salg
– Smarte forbrukere vet å klage
– Nordmenn klager for lite
– Forbruk og personlig økonomi, presentasjon


Spleiselaget. Besøk http://www.spleiselaget.no/ Her finner du informasjon om skattekort, arbeidsavtale, selvangivelsen, lønn, tips til lærlinger og hvorfor jobbe hvitt. Nettsiden er utviklet av Skatteetaten og «Samarbeid mot svart økonomi» der NHO er med.


Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Her finner du blant annet klageguide og informasjon om tester, lover og rettigheter. Besøk http://forbrukerportalen.no/


Dødsbillig mote fra klesindustrien i Asia – ditt ansvar?

I dagens Norge bruker vi daglig varer som er produsert helt andre steder i verden. Dette gjelder også klærne vi bruker, som ofte er produsert i fattige land. Denne oppgaven tar for seg forholdene i klesindustrien i Asia, hvilket ansvar vestlige bedrifter har, og hva både bedrifter og vi forbrukere eventuelt kan gjøre for å bedre forholdene for arbeiderne i Asia.