For første gang er det skrevet en rapport om unges holdninger til ekstremisme.

Hvordan oppfatter ungdom forholdet mellom islam og vesten? Hvor mange støtter bruk av vold for å oppnå politisk endring i Europa og Norge? Hvor mange støtter syriafarerne?

I det som beskrives som en unik undersøkelse, har forskere fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) studert svarene til 8500 ungdommer fra Oslo i alderen 16–19 år. De fleste (66 prosent) tar kategorisk avstand fra vold som virke middel for politisk endring. Et flertall tar også avstand fra dem som har dratt til Syria for å kjempe med våpen.