Erik Solheim blir straks verdens miljøsjef. Hans største frykt er politikere uten mot.

Erik Solheim frykter at Europas politikere blir så opptatt med flyktningkrisen at de ikke rekker å tenke langsiktig. Solheim er særlig kjent for to ting: Han har et ekstremt globalt kontaktnett og han er ofte svært frittalende. Det visste nok FN-sjef Ban Ki-moon da han anbefalte Solheim til verdens viktigste miljøjobb.

Og to uker før Solheim tar over som sjef for FNs miljøprogram UNEP i Nairobi, kommer han med en utilslørt advarsel:
– Alle miljøproblemer er mulig å løse med godt politisk lederskap.

Min store frykt nå er at flyktningkrisen tar så mye av oppmerksomheten til Europas politiske ledere at de ikke evner å tenke langsiktig for å løse de enorme miljøutfordringene, sier Erik Solheim.