Fagforeninger. Over hele verden trues faglige rettigheter. En norsk pris skal stimulere til motoffensiv.

Ikke et vondt ord om forfulgte journalister, bloggere og kunstnere, virkelig ikke, men kamp for frihet skjer også på andre arenaer. I dag deltar for eksempel Nermin Al-Sharif på en konferanse i Oslo. Hun er leder av fagforeningen for havnearbeidere og sjøfolk i Libya.

Jeg tilstår at jeg ikke engang ville ha trodd at Libya har havnet i drift. Her dreier det seg om en stat som anses helt ødelagt av krig og borgerkrig. Men selv slike steder må folk jo ha mat og andre varer. Sjøfolk transporterer og havnearbeidere laster og losser. En fagforening kjemper for faglige rettighet.