Slik unngår du å bruke penger på datatraffikk eller roaming når du trenger å sjekke google maps. Kanskje aller viktigst når du skal finne frem i utlandet.