Flest er kommet fra Somalia, Irak, Eritrea, Iran og Afghanistan.

Ny statistikk fra SSB viser at rundt 200 000 personer i Norge har kommet hit som flyktninger. I løpet av 2015 økte antallet bosatte innvandrere med flyktningbakgrunn med 11 300 personer. Syrere sto for den største økningen med 4200 personer.

Flertallet av innvandrerne til Norge har ikke kommet hit som flyktninger.
Siden 1990 har nesten 740 000 personer med innvandrerbakgrunn fra land utenfor Norden bosatt seg i Norge. Her er grunnen til at de kom til Norge:

  • Familieinnvandring:   36 %
  • Arbeidsinnvandring:   34 %
  • Flyktning:                     19 %
  • Utdanning:                   10 %
  • Annet:                            1 %

I dag er 74 prosent av disse personene fortsatt bosatt i Norge. Blant flyktninger er 85 prosent fortsatt bosatt her.

Les hele saken | SSB