51 prosent av norske 30-34-åringer har fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. Dette er klart over snittet i EU på 39 prosent.

Økende kjønnsforskjeller her til lands

I Norge er det klart flere kvinner enn menn mellom 30 og 34 år som har høyere utdanning. Vi finner en slik kjønnsforskjell i alle EUs medlemsstater unntatt Tyskland. Men avstanden mellom kvinner og menn er langt mer markant i Norge:

42 prosent menn i aldersgruppen har høyere utdanning, mens dette gjelder hele 61 prosent av kvinnene. I EU er kjønnsforskjellene langt mindre: 34 prosent menn og 43 prosent kvinner. Differansen mellom kvinner og menn øker også raskere i Norge enn i EU. SSBs statistikk over studenter som er i gang med høyere utdanning i Norge, viser at tre av fem studenter er kvinner. Dette er en større kvinneandel enn i nesten alle andre land i Europa.

Mer om forholden i Norge sammenlignet med Norden og Europa

I den siste utgaven av Samfunnspeilet er flere av EUs utdanningsmål omtalt], blant annet:

– frafall i videregående skole

– sysselsetting blant nyutdannede

– voksnes læring