Termin 1
Uke 1: kapittel 11
Lenker og oppgaver Kompetansemål
Planlegging og brukergrensesnitt
Dette kapitlet handler om planlegging av nettsider, og litt om hvordan vi kan vurdere nettsider. Elevene bør spesielt bli kjent med validatoren, som kan brukes i vurderingen av elevarbeider.
…..planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter

…..utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

UKE 2: Oppstart databaser Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre rede for begrepene primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel og atomærkravet

utvikle normaliserte datamodeller ut fra problemstillinger og begrunne valgene som er gjort

lage databaser i henhold til gitte datamodeller

utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner

lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener

UKE 3-4: Datamodellering Lenker og oppgaver
Prøve: Fredag 1. februar Kapittel 12-13-14
UKE 6: Koble til database fra PHP Lenker og oppgaver Kompetansemål

utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner

lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener

 

I uke 8 starter vi opp med
Select-prosjektet:
– T-bane
– Skiva platebutikk
– Selvvalgt oppgave

UKE 7-8: Kap. 16 (SELECT) Lenker og oppgaver
Uke 9 Vinterferie
UKE 10: Kap. 16 (SELECT) Lenker og oppgaver Kompetansemål – se over
Select-prosjekt innlevering: presentasjon???
UKE 11: Select Lenker og oppgaver
Prøve fredag 15. mars.
UKE 12-13: Kap. 17 (INSERT) Lenker og oppgaver
 
UKE  14-15 Tema: INSERT PROSJEKT – FILMKLUBB Kompetansemål
En INSERT-spørring lar oss legge til informasjon i en tabell i en database.
Uke 19: Mandag og fredag | Uke 20: mandag | Uke 21: Mandag + fredag. vikar!! |
UKE 17-19: K20: Muligheter og utfordringer Kompetansemål
Dette kapitlet tar for seg informasjonsteknologiens påvirkning på samfunnet, i form av ulike muligheter, automatisering av arbeidsoppgaver, digitale trusler, regelverk, etikk og opphavsrett.

  • Oppgaver side 223: 20.1-20.5
  • Oppgaver side 225: 20.1-20.5
  • Oppgaver side 231: 20.16 -20.19
  • Oppgaver side 234: 20.20-20.23

Filmen Kampen for et demokratisk Internett . Originaltittel «The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz».

«Det er ikke alltid galt å stjele»

gjøre rede for hvilke utfordringer og muligheter den digitale verden kan skape for språklige og kulturelle minoriteter

gjøre rede for og argumentere for nødvendigheten av regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi

beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser

beskrive og foreslå tiltak mot trusler i den digitale verden

Kurs i IT-sikkerhet

UKE 20 Mandag Lenker og oppgaver Kompetansemål
UKE 21 Mandag og fredag Lenker og oppgaver Kompetansemål
Repetisjon: Øve til prøven Filmer om datasikkerhet

Prøve i kap 20 + delete /update Fredag 24. mai

UKE 22 Mandag-tirsdag-fredag Lenker og oppgaver Kompetansemål
Mandag: Matte
Fredag: Prøve
UKE 23 Mandag-tirsdag-fredag Lenker og oppgaver Kompetansemål
Mandag: Eksamenstrening
Fredag: Eksamenstrening
Løse eksamensoppgaver (se onenote)
UKE 24-25: Planlegging/brukergrensesnitt Lenker og oppgaver Kompetansemål

planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter

utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

Programmering: Introduksjon

Eit dataprogram er ein sekvens med instruksjonar som ein datamaskin skal utføra. Når vi programmerer så skriv vi ein kode i eit programspråk. Denne koden, som vi kallar kildekode, blir så oversatt til maskinkode, som datamaskinen kan kjøra. Kildekoden blir skriven i henhold til reglar (syntaks) i ei bestemt programspråk. Her viser vi kodeeksempel frå Python, JavaScript og PHP. Gå til sidene

Python er et tekstbasert programmeringsspråk som ofte er anbefalt til nybegynnere på grunn av språkets enkle syntaks, men er også mye brukt i industrien. Python passer perfekt for 2D-spill, automatisering, vitenskapelig analyse, GUI-applikasjoner og servere. >>>>>>>