Jihadismen ser sterkere ut enn noen gang før og er svært vanskelig å slå militært.

IS, Al-Qaida og Taliban er bare tre av flere ekstreme sunni-islamske grupper med militær suksess de siste årene.

– Dette handler først og fremst om at det finnes land med politiske institusjoner som ikke fungerer, slår den franske professoren i statsvitenskap Francois Burgat bastant fast.

Midtøsten-forskere ved Universitetet i Oslo har i et eget forskningsprosjekt sett på utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika etter Den arabiske våren i 2011. De har samarbeidet med et tilsvarende fransk forskningsprosjekt. Forskerne var nylig samlet til konferanse ved Universitetet i Oslo for å presentere resultater av arbeidet sitt.