Det kommer brått på elevene at de må jobbe selvstendig. Mange lengter tilbake til ukeplaner og lærerstyring.