Målet var å skape demokrati og stabilitet i nabolandene i øst og sør, men det motsatte har skjedd. Forskere mener EU har vært for naive. 

I en ny bok retter en rekke eksperter et kritisk blikk mot EUs evne til å bidra til sikkerhet og stabilitet utover sine egne grenser.

Bidragsyterne i boken undersøker EUs naboskapspolitikk (European Neighbourhood Policy, ENP), en politikk som unionen satte i gang samtidig som store deler av Øst- og Sentral-Europa ble medlemmer i 2004. I prosessen skulle EU knytte til seg en rekke tidligere Sovjetrepublikker og flere land i sør, nærmere bestemt i Nord-Afrika og Midtøsten.

– Hovedkonklusjonene i boken er at naboskapspolitikken ikke har levd opp til forventningene, sier seniorforsker Pernille Rieker ved NUPI, som er redaktør av boken.

Les hele saken