Mye tyder på at vi er på vei bort fra det som har båret europeisk politikk, kultur og vitenskap, nemlig opplysningstidens idealer.

Jeg har fulgt britisk politikk på nært hold i mange år. Blant annet fordi flere av dem som ledet kampanjen for å få Storbritannia ut av EU også har ledet an for å melde landet ut av Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen for dermed å slippe å bli underlagt Europadomstolens avgjørelser. Dette prosjektet har man foreløpig ikke turt å fremme fordi man kjente konsekvensene: fredsavtalen om Nord-Irland ville komme i fare fordi den slår fast at Menneskerettighetskonvensjonen gjelder for befolkningen der. Og det ville på ny reise spørsmålet om Skottlands løsrivelse, for også skottene ønsker å være beskyttet av Europakonvensjonen og domstolen i Strasbourg.

forvirrLes hele saken