Et rotete sted. Demokratiet taper om ikke strømninger i folket fanges opp.

Blåser det opp til en perfekt politisk storm hvor vi i verste fall risikerer at selve det demokratiske fundament blir rokket ved?

9cd36c7f-c903-47b0-9db2-8eb05d73f16dBritene har sagt nei til EU og reverserer dermed etterkrigstidens stadig tettere europeiske integrasjon. I USA og de fleste vestlige land er populistiske partier på fremmarsj i protest mot de politiske elitene. EU går fra krise til krise. Utenfor Europa står titalls millioner mennesker som drømmer om et nytt liv innenfor kontinentets grenser.

Ulikhetene øker og har gjort det i flere tiår. Samtidig ser vi tegn til at middelklassens jobber kommer under press. Vi har en mer usikker utenrikspolitisk situasjon enn på lenge, og blodige terroraksjoner skaper en frykt som varer lengre enn nettavisenes flyktige overskrifter. Noen av ekstremistene kommer fra våre egne nabolag.

Verden blir verre. Vesten forfaller. Selve det politiske systemet har sviktet.

Les hele saken