Håp. Britene er på vei ut av EU. Trump kan være på vei inn i USA. I Vestens to eldste demokratier kommer sinne og frustrasjon til overflaten. Er det håp for demokratiet?

Mitt svar er ja. Men det krever at både Europa og USA går til kjernen av demokratiets legitimitet: at folk føler seg representert, at politikken gir løsninger på tidens utfordringer, at vi slår ring om opplevelsen av fellesskap, og at vi er en del av et større «vi».

I det samarbeidende Europa minnes vi om en amerikansk erkjennelse – «all politics is local». Det vil si, livserfaringer tett på velgerne avgjør. De holder nasjonale politikere ansvarlig, også der Europa ikke strekker til.

Løsninger som svarer på tidens utfordringer, innebærer mer Europa, ikke mindre Europa. Det ligger ingen fremtid i å gå veien tilbake til mellomkrigstidens proteksjonisme og trangsyn. Nasjonale politikere må være ærligere om alt EUsamarbeidet har oppnådd, fra fredelig utvikling etter Murens fall til fjerning av hindre mellom land som alle tapte på.

Les hele saken