Deling, nedlasting og streaming av materiale som er gjort tilgjengelig ulovlig («piratkopier»), er veldig omdiskutert og det er sterke meninger på flere fronter. Men reglene om lovligheten av å gjøre åndsverk tilgjengelig for allmennheten, som det kalles i åndsverksloven (som også kalles «fildeling»), er ikke så enkle, og det er en del forvirring og feil i forståelsen av hva som er lov og ikke. Forvirringen blir ikke mindre av at det stadig kommer nye tekniske løsninger, som hevdes å være lovlige. Her er et forsøk på klargjøring.

I det følgende skal reglene knyttet til å gjøre åndsverk tilgjengelig for allmennheten, og da spesielt åndsverk som er gjort tilgjengelig uten at opphavsmannen har samtykket, omtales. Denne oversikten er gitt på bakgrunn av forespørsel til Teknologirett om en oversikt over reglene og konsekvensene ved deling og nedlasting av ulovlig materiale, spesielt for filmer, som er det mest forekommende. Det som fremkommer nedenfor er derfor ikke et uttrykk for forfatterens mening av hva som burde være reglene, men en oversikt over hvilke regler som gjelder i dag.

Les hele saken