Per Edgar Kokkvold

Jeg har ofte undret meg over at norske aviser, som mener mye om det meste, har så vanskelig å mene noe om hvem som er egnet til å styre landet, når de hvert fjerde år har en sjanse til å anbefale sine stemmeberettigede lesere det ene eller det andre regjeringsalternativ. Derimot mangler det som regel ikke på anbefalinger til leserne hvilken amerikansk presidentkandidat de burde ha stemt på – dersom de hadde hatt stemmerett!

 Det overrasker meg ikke om en og annen leser har lurt på hvorfor norske medier aldri eller nesten aldri anbefaler en republikaner. Det kunne ha vært greit, om ikke for annet, så for meningsmangfoldet.

Derimot bør det ikke forundre noen at ingen medier støtter årets republikanske presidentkandidat, Donald Trump, en mann som i virkeligheten er totalt uegnet som president.

Dersom kardinaldydene i verden er viljestyrke, visdom, selvbeherskelse og rettskaffenhet, er Trump blottet for dem alle, bortsett fra viljestyrke, som isolert er en livsfarlig egenskap.
Flere artikler om USA valget