Digital kriminalitet øker og blir mer avansert. Svaret er å styrke Økokrim, ikke satse på politidistriktene.

Ved nyttår ble antall politidistrikter redusert fra 27 til 12, og dermed ble det ro om den store politireformen.

Pussig nok er det antall politidistrikter debatten har bølget rundt. For innbyggerne er dette revnende likegyldig så lenge de får rask og god politihjelp når det trengs.

Nå er vi over i reformens gjennomføringsfase. Det er nå slaget står. På to arenaer, den digitale og den lokale.

Ny kriminalitet

Politianalysen fra 2013 er den uten sammenligning viktigste premissleverandøren til politireformen. Den slo fast at anmeldt kriminalitet samlet sett går tilbake i Norge. Slik er det i andre vestlige land også.

Nei, sa kriminolog og professor Barry Loveday ved universitetet i Portsmouth på et seminar på Politihøgskolen i forrige uke. Kriminaliteten går ikke ned, den endrer seg. Den blir digital.

I fjor var det 5,8 millioner tilfeller av nettsvindel og annen form for cyberkrim i England og Wales, ifølge Loveday. 2,5 millioner tilfeller av bank- og kredittkortsvindel ble registrert. Det er 20 ganger mer sannsynlig å bli svindlet digitalt enn å bli ranet.

De typiske ofrene finnes i nye grupper. Det er ikke lenger en ungdom med risikoadferd ute på byen, men de trauste foreldrene foran PC-en hjemme i egen stue.