De er unge, de selger dop og har våpen ment for å knuse ansiktet til folk de ikke liker. Hvor trygt er det egentlig i landets hovedstad?

Grønland T-banestasjon, en helt vanlig ettermiddag:

Noen skal hjem fra jobb, andre har nyinnkjøpte klær i store handleposer. Midt i ettermiddagsrushet er unge gutter fra to miljøer i Oslo klare til å barke sammen. De har kniver og er absolutt ikke redde for å bruke dem. Det er alvor nå.

I flere måneder har det nemlig vært flere kamper mellom ungdomsmiljøer i byen, og bråket pågår ennå. NRK har vært ute for å dokumentere den harde hverdagen midt i hovedstaden.


 Oppgaver

Les og se deg igjennom NRKs nettdokumentar «Gatekampen» som du finner link til nedenfor (totalt tar dette ca. 17-18 minutter). Notér gjerne stikkord underveis mens du leser og ser filmklippene.

Sett dere i klassen deretter i en todelt sirkel. Halvparten sitter på stoler, resten sitter på gulvet foran stolene. Det er til enhver tid kun de som sitter på gulvet som kan snakke, de som sitter på stolene observerer diskusjonen.

Den indre sirkelen diskuterer først ett og ett av følgende spørsmål:

 1. Hva kjennetegner det ungdomsmiljøet på Grønland som vi får innblikk i?
 2. Hvordan oppfattes miljøet av andre beboere på Grønland?
 3. Hvordan oppfattes miljøet av politiet?
 4. Hvordan håndterer politiet det kriminelle ungdomsmiljøet?

Bytt deretter plasser, slik at de som satt på stolene setter seg på gulvet, og omvendt. De som nå sitter på gulvet, diskuterer ett og ett av følgende spørsmål:

 1. Dokumentaren Gatekampen har fått en del negative kommentarer. Hva kan dette skyldes?
 2. Hvordan kan man argumentere for at det er riktig av NRK å publisere denne nettkommentaren?
 3. Hvordan kan man argumentere for at denne dokumentaren kan skape mer rasisme og fordommer?
 4. Hva mener dere vil være den eller de beste metodene for å redusere kriminalitet på Grønland?

Forslag til videre arbeid med tema:

 • Les kommentaren «Kampen om Grønland» som du også finner link til nedenfor. Notér stikkord som viser hvilke argumenter som brukes i denne teksten. Stemmer det du har funnet ut med argumentene som dere kom frem til i diskusjonsspørsmålene over?
 • Skriv en drøftende artikkel, hvor du vurderer hvordan man best kan bekjempe kriminalitet.
 • Skriv en drøftende artikkel, hvor du vurderer tiltak for å begrense rasisme og diskriminering mot minoriteter i Norge.

NRK Ytring – Kampen om Grønland (debattinnlegg)
https://www.nrk.no/ytring/kampen-om-gronland-1.13090796