Et samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt på HiOA med vekt på forskning om oppvekst, velferd, velferdspolitikk og eldre år.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ble en del av Høgskolen i Oslo og Akershus og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning i 2014.

NOVA skal drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.

Hovedområder for NOVAs forskning

  • Barndom og barnevern
  • Ungdom
  • Aldring og livsløp
  • Familie
  • Sosial ulikhet
  • Velferdsstaten
  • Migrasjon
  • Bolig
  • Helse og omsorgstjenester