Travle dager med heseblesende mø- telister, søknadsfrister og digitale Postit-lapper. Så skjer det. Kaffemaskinen fungerer ikke, og et primalskrik kommer fra min kollega Carl, som akkurat har flyttet fra New Zealand til Gjøvik for å forske på cybersikkerhet. Alle vet at uten kaffe blir det vanskeligere å holde hodet klart og Internett trygt.

Minst 20 milliarder kroner går årlig tapt i Norge på grunn av digital kriminalitet, mens de gode løsningen henger langt etter trusselbildet. Den ferske Mørketallsundersøkelsen 2016 viser at kun 9 prosent av virksomhetene som utsettes for angrep tar saken videre til politiet. Carls samarbeidspartner Økokrim må ha kvalitet i leveransene fra NTNU CCIS, og politi-Norge stoler på hans ekspertise. Jeg går inn i kriseberedskapsmodus – vi må finne en rask løsning.