Bare 17 prosent av de som mottar sosialhjelp gjør det på grunn av egne dårlig valg.

Sosial bakgrunn påvirker i stor grad hvem som tar høy utdanning. Men påvirker det også hvem som kommer skjevt inn i voksenlivet — eller er det selvforskyldt?

Forskeren Eivind Ystrøm ved Folkehelseinstituttet ville finne ut hvor stor rolle familien spiller for unge mennesker som mottar sosial stønad. Personer som ikke har inntekt, formue, krav på trygd eller studerer kan få sosialhjelp fra kommunen.

Studier av tvillinger er en gullgruve for å finne forskjeller på arv og miljø. Ystrøm har sjekket 7700 tvillinger i dataregistre. Han undersøkte hvor mange tvillingpar som mottok sosialhjelp samtidig, mot bare den ene. Der begge mottok sosialhjelp, tyder mye på at årsaken ligger i oppvekstmiljø og gener.