• Lag en videopresentasjon der dere svarer på oppgavene under.
  • Publiser videoen på samarbeidsområdet i onenote.
  • Innlevering innen kl. 15  7. november 2016.

Oppgave: Oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Debatten rundt om det skal åpnes for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er hard. Miljøvernorganisasjonene er sterkt kritiske, mens oljenæringen presser på for å få til oljeutvinning. De politiske partiene har ulikt syn på hva som bør skje

  1. Bruk partienes programmer for stortingsperioden 2013-2017, eller se på Folkeaksjonens partioppsummering, og lag en liste over hva de ulike partiene mener om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
  2. Bruk de vedlagte kildene til å lage en oversikt over argumenter for og i mot oljeboring.
  3. Hva kan være problemet med å benytte organisasjoner av typen «Folkeaksjonen» eller «LoVe Petro» som eneste informasjonskilder?
  4. Diskuter om det bør åpnes for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
  5. Hva har skjedd med oljeutboringen i nord etter stortingsvalget i september 2013?