Forskjellene i Norge vil øke, ifølge ny rapport. Unge og innvandrere er nederst på inntektstigen.

– Innvandrere som ikke kan norsk
– Unge som dropper ut av skolen
– Unge med psykiske lidelser

Dette vil prege Nav og Norge frem mot 2030. – Vi vil få flere brukere frem mot 2030.

Det er vi i alle fall sikre på, selv om fremtiden alltid er usikker, sier Sigrun Vågeng, leder i Arbeids- og velferdsetaten (Nav). Nav har sett inn i fremtiden for å se hvordan et Norge i stadig endring vil påvirke etaten til 2030. Resultatet er Navs omverdensanalyse 2016. Det er to år siden forrige analyse.


naveredisse-blir-fremtidens-navere