Når uflaks slår ut i et mønster, da er det ikke lenger uflaks, men systematiske forskjeller i muligheter.

Talent er universelt – du kan finne det over alt. Du kan finne det i en flyktningleir i Jordan. Du kan finne det hos en jente som aldri fikk gå på skolen, men som snek seg til å lære av bøkene til broren sin. Du kan finne det hos den gategutten på 12 som kan drible med en fotball som en liten Ronaldo.

Det som ikke er universelt er muligheter. Uflaks er ikke tilfeldig fordelt.

Uflaks finner sted i et veldig tydelig mønster: Er du fattig? Mer uflaks enn andre. Har du innvandrerbakgrunn? Større risiko for å falle utenfor. Er du kvinne? Da må du slåss for retten til makt oftere enn menn. Er du mann? Da må du slåss for retten til omsorg oftere enn kvinner.

Når uflaks slår ut i et mønster, da er det ikke lenger uflaks. Da er det systematiske forskjeller i muligheter.