Terror, politisk polarisering og frykt har preget året. Men det finnes lyspunkter. Aftenposten ba ledende fagfolk trekke frem de beste nyhetene fra året som gikk.

ØKONOMI
– Barnedødeligheten i verden er halvert siden 1990. Trenden ser ut til å fortsette i år, særlig i Afrika og enkelte asiatiske land, sier økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo.

– Det skyldes en kombinasjon av økonomi og markedsutvikling, og kollektive, offentlige tiltak. Jeg vil fremheve redusert barnedødelighet fremfor fattigdomsreduksjon. Dette er mennesker som lever, og som ellers ville dødd. Barn under fem år. Det er en mye klarere og mer distinkt forbedring enn å skyve folk over en litt kunstig fattigdomsgrense.