Årets indeks viser at omtrent halvparten av landene har bedret sin «score», mens den andre halvparten har dårligere resultater enn i or. Kartet viser hvilke land som gjør det best og dårligst på årets indeks.

«VM i likestilling 2016»
To land foran Norge

Kvinners muligheter innen utdanning og helse er snart på nivå med menns i store deler av verden. Likevel fortsetter de økonomiske forskjellene å øke – nå er gapet tilbake på samme nivå som i 2008.

170 år er tiden det vil ta før kvinner og menn er økonomisk likestilte, dersom utviklingen fortsetter som nå. Og det til tross for at flere kvinner tar universitetsutdanning enn menn i svært mange land.