Her kan du se samlede oversikter over opplag, journalistlønninger, pressestøtte og kart over hele avis-Norge.

Under finner du nyhetsgrafikk som ble publisert i forbindelse med artikler om noen av de mest sentrale temaene i mediebransjen i 2016.

Avisopplag

Vi starter med opplagstallene for 2015, som Mediebedriftenes Landsforening offentliggjorde 8. mars i år. Avistallene viste at Klassekampen ble årets soleklare vinner målt i antall eksemplarer.

I kartgrafikken under kan du se hele avis-Norge, med opplagsinformasjon om hver enkelt avis. Velg kategori i boksene øverst. Netto opplagstall er en samlekategori for netto løssalg, papir- og digital-opplag.

Hvert fylke har sin egen farge, og du kan velge fylkene enkeltvis for å se de respektive avisene.

Prøv samspillet mellom grafikkenhetene ved å klikke med musa eller trykke med fingeren på konsernnavnene til høyre. Ved å klikke/trykke på den enkelte avis i de horisontale søylene ser du den aktuelle avisens geografiske plassering i kartet. Trykk på nytt for å gå tilbake.

Grafikken bør leses i breddeformat på mobil. For å veksle mellom største opplag, minste opplag og alfabetisk rekkefølge for avisene: Trykk en eller flere ganger på det lille ikonet over og under selve talloversikten.

Les hele saken