Amazon åpner snart en matbutikk helt uten kasser.
Det kan få store konsekvenser for arbeidere verden over.

Stadig flere arbeidsoppgaver automatiseres. Prosessen er i ferd med å akselerere.
– Biip! Biip! Bi … bonk! Anne van Driel (43) sukker oppgitt mens hun ser på skjermen
foran seg. Rundt henne er supermarkedet et kaos av mennesker i ettermiddagsrushet. Sønnen Olek (9) tripper utålmodig foran den selvbetjente kassen.

– Det er alltid noe med disse automatene. I dag trodde jeg at det for en gangs skyld skulle gå greit, men så klarte den ikke å skanne den siste flasken med mineralvann. «Vent på assistanse», står det på skjermen her. Men de ansatte er opptatt med å hjelpe alle
andre som sliter med teknikken! Jeg bruker mer tid på disse automatiske kassene enn jeg hadde gjort hvis jeg hadde latt en ansatt gjøre det, sier hun.