Menneskenes historie gjennom 13 000 år. Våpen, pest og stål gir helt nye svar på sentrale spørsmål om hvordan verden er blitt som den er blitt. “drivende god“ Fædrelandsvennen

561.Bokomslag_fil.192
Guns, Germs and Steel (1997) er en av de helt store moderne klassikerne innen populærvitenskap. Den er oversatt til 36 språk, har solgt i millioner eksemplarer og har gitt forfatteren en rekke utmerkelser, blant annet Pulitzer-prisen. 

I Våpen, pest og stål snur biologen Jared Diamond fullstendig opp ned på vante forestillinger om hvorfor europeere og asiater har kommet til å dominere verden. De fleste kan enes om at de eurasiske sivilisasjonene har hatt en overlegen teknologi (våpen), motstandskraft mot sykdom (pest) og et enormt forsprang innen samfunnsbygging og militær organisering (stål). Men hvorfor var det vi som fikk denne posisjonen og ikke indianerne, aboriginerne eller afrikanerne sør for Sahara?

Diamond avviser alle forklaringer som sier at dette skyldes en intellektuell, moralsk eller genetisk medfødt overlegenhet. I stedet går han 13 000 år tilbake i tid, til punktet i historien da vi alle var jegere og sankere. Han tar for seg hvert enkelt kontinent og viser hvordan forskjellene hovedsaklig skyldes miljø og geografi. Eurasierne hadde fra naturens side tilgang på eventyrlige ressurser i form av husdyr, kornsorter og et gunstig, temperert klima. Våre forfedre hadde altså alle forutsetninger for en overgang fra jeger- til jordbrukssamfunn, som igjen gir befolkningsvekst og behov for å bygge stadig mer avanserte samfunn.

Våpen, pest og stål forklarer menneskesamfunnenes skjebner på helt nye måter. Boka gir også fascinerende perspektiver på menneskelig innovasjon og utvikling, og har hatt stor faglig betydning, sin lettleste form til tross. Dette er en av disse ytterst sjeldne bøkene som er i stand til å forandre leserens forståelse av verden. Med innledning av Thomas Hylland Eriksen.


Where to next?

How did different crops spread and where were they most effective? Get the stories of crops with Wheat, Rice, Corn, Sorghum.

Areas with domesticable animals thrived while those with less useful animals lagged behind. Get the story of animals with Cattle, Goats, Horses, Sheep, Pigs, Llamas, orZebra.

Why did some people survive outbreaks of germs and not others? Get the story of germs with Smallpox or Malaria.

Why did some civilizations evolve faster than others? Get the story of technology withSteel or Writing.

For some civilizations their location was the key to their success or downfall. Get the story of geography with Latitude and Climate, Shape of the Continents, or Cities and Civilizations.


 

MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER