Hvordan få ansatte til å gjøre sitt aller beste? Forskere har funnet svar: − La medarbeiderne selv bestemme hvordan oppgavene skal løses.

Alle sjefer drømmer om medarbeidere som gir jernet på jobben og leverer fremragende resultater.

Men hva er hemmeligheten med å få de ansatte til å yte sitt aller beste? Finnes det lederstiler som virker bedre enn andre former for ledelse?

Førsteamanuensis Stein Amundsen ved Høgskolen Lillehammer og professor Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI har gjennomført tre studier av nærmere 2000 ledere og medarbeidere i privat, offentlig og frivillig sektor for å finne svar.

Resultatene er offentliggjort i de vitenskapelige tidsskriftene The Leadership Quarterly og Journal of Leadership & Organizational Studies.

Les hele saken


Oppgaver.

  1. Hvilke kilder baserer artikkelen seg på?
  2. Økt medbestemmelse på arbeidsplassen gir mange fordeler for arbeidsgiverne. Nevn disse.
  3. Nevn kjennetegn på ledere som lykkes med å gjøre ansatte mer selvstendige?
  4. Hva vil det si å lede seg selv?