Arbeidsstyrken består av de sysselsatte og de som er arbeidsledige. Sammenliknet med andre land er en stor del av befolkningen i Norge i arbeid. Det skyldes først og fremst at mange kvinner er yrkesaktive, men også at arbeidsledigheten fortsatt er relativt lav.

Arbeidsstyrken er summen av de som jobber og de som er arbeidsledige i alderen 15-74 år. Også de som har en deltidsjobb medregnes. Resten av befolkningen er utenfor arbeidsstyrken. De kan være hjemmearbeidende, pensjonister eller av andre grunner ikke være i jobb eller søke jobb.

Arbeidsledighet
Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som prøvde å skaffe seg det i løpet av de siste fire ukene, og kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av to uker. De arbeidsledige er en del av arbeidsstyrken, selv om de ikke har jobb, fordi de tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet.

Les hele saken