Nylig trådde FNs historiske klimaavtale i kraft. Thomas Hylland Eriksen har liten tro på avtalen. Han mener klimaendringene må løses lokalt, ikke globalt.

«Miljøaktivistene i Sydney er veldig flinke til å redde verden, men de aner ikke hva de skal gjøre med virkelige mennesker med fabrikkjobber».

Det sa en kullarbeider som Thomas Hylland Eriksen intervjuet da han gjorde feltarbeid i gruvebyen Gladstone i Australia.

– Det forteller oss at vi må forstå at den lokale verden folk lever i for å finne gode klimatiltak, sier Eriksen, som er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

En arbeider på en kullfabrikk er naturlig nok mer opptatt av å ha en jobb å gå til, enn konsekvensene av utslippene fra kull.

– Det er mellom mennesker at endring må skje hvis vi skal takle klimaendringene, ifølge Eriksen.

Det betyr ikke at vi som individer skal løse klimakrisen på egen hånd.

– Det kan vi jo ikke. Men altfor lenge har vi lett etter løsninger i global skala, heller enn lokalt. Jeg mener at nøkkelen til å begrense klimaendringene ligger i å forstå menneskers hverdagsliv, sier han. Les hele saken


Hvordan går det med klimamålene?
Vi er på riktig spor for å oppfylle målene i klimaavtalen fra Paris, men må fange mye mer av klimagassene vi allerede har sluppet ut.