Vil du sikre karrieren din, bør du utdanne deg til dette.
Det vil skje ekstremt mye på ti år, noen folk føler at de har grunn til å være bekymret for fremtiden, mange IT-gründerne i Silicone Valley er bekymret, Steven Hawking er bekymret. Det er nok slik at alle yrker som er basert på tallmessig regularitet vil forsvinne.

Det sier Jan Ketil Arnulf, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Han forteller at det er mange som har forsøkt å spå hvilke type yrker som vil bestå i fremtiden, og hvilke yrker det ikke lenger vil være behov for. Det handler i hovedsak om alt som kan erstattes med datamaskiner og roboter, og det er mye.

UTSATTE YRKER: – Det er allerede masse artikler og bøker som er skrevet av roboter, flere nyhetsbyrå har roboter som skriver artikler, forteller Jan Ketil Arnulf, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. 

– Yrkene som har veldig målbare indikatorer for løsninger vil forsvinne. Noe som vil forsvinne er for eksempel flyvere og skipskapteiner. Det er nok overraskende ubehagelig for folk å tenke på, men vi har hatt noen ulykker de siste årene som kanskje ikke ville ha skjedd dersom man hadde overlatt spakene til en datamaskin, hevder professoren.