Filmen har allerede vakt internasjonal oppsikt med sin sterke historie. Den vil bli like viktig for samisk film og identitet som Veiviseren ble, spår filmforsker.

Gjennom ungjenta Elle Marja forteller filmen om hvordan det var å vokse opp som samisk i Sverige på 30-tallet. Elle Marja blir sendt på internatskole sammen med andre samiske barn, og rasismen som hun opplever, gjør at hun bryter totalt med sin samiske identitet for å bli så svensk som mulig.

Filmen har vakt internasjonal oppsikt med sin sterke historie om fornekting av egen identitet, kolonial undertrykking og raseforskning på samer.

Sameblod inneholder scener med rasebiologer som fotograferer internatskolebarna nakne og måler hodeskallene deres. Forskerne hadde egne matematiske formler der de angivelig kunne måle seg fram til de menneskelige egenskapene for hver enkelt person.


Sameblod er en film som virkelig treffer meg i magen.