Uke 8: Mandag 19. februar Oppgaver og lenker Kompetansemål
 • Fattigdom og miljø. K19
  • Absolutt fattigdom
  • Relativ fattigdom
  • Moderniseringsteorien
   Indre årsaker
  • Avhengighetsteorien
   ytre årsaker

Kompetansemål:
gjøre greie for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden

Besøk av samiske veivisere:

Kompetansemål: beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urbefolkning

Uke 10: Mandag 5. mars Oppgaver og lenker Kompetansemål
 • Oppfølging av ‘samebesøk’: Oppgave 4 og 7 side 60 i læreboka
fortsettelse på k19: Fattigdom – Verdens sultproblemer
Visste du at ni millioner mennesker dør av sult i verden hvert eneste år? Og at det egentlig er nok mat til alle sammen? Sult handler ikke først og fremst om den dramatiske hungersnøden som kanskje kommer på TV, men om den gnagende og helt hverdagslige hungeren etter mer å spise som 800 millioner mennesker går med. Se videoen i lenka og svar på oppgavene. https://tv.nrk.no/serie/urix/NNFA53021716/17-02-2016Oppgaver:

 1. Hvor mange mennesker dør hvert år direkte eller indirekte av sult?
 2. Hvor stor andel av jordas befolkning lider i dag av sult? Og hvor mange er det?
 3. Hvordan er sultproblemene i u-land sammenligna med i-land?
 4. Hvorfor er sulten – ifølge denne reportasjen – et løsbart problem? Er du enig? Begrunn.
 5. Hva vet du om Malawi? Hvorfor er det sult i Malawi? (Finn ut på internett.)
 6. Hvorfor er det så alvorlig å sulte som barn?
 7. Og hvordan påvirker denne sulten blant barn samfunnet?
 8. «Fattigdommen er et resultat av rikdommen hos noen få», sier forfatteren Martin Caparròs i filmen. Er du enig? Begrunn ditt standpunkt.
 9. Enkelte hevder at fattigdom og sult er det normale i menneskehetens historie, mens det som må forklares er at mange land i moderne tid har klart å utrydde den. Hva tenker du om det? Begrunn.
 10. Hvordan er utviklinga når det gjelder sultproblemene i verden?
 11. Hva er løsningen på sultproblemene ifølge direktøren for verdens matvareprogram?
 12. Hvilket eksempel bruker Martin Caparròs for å illustrere «systemets» svakhet? Hva tenker du om dette eksempelet, har han rett? Begrunn.
 13. Hvordan er fattigdomsproblemene i India?
 14. Diskuter om rike land har et ansvar for å gjøre noe med sulten i verden. Hva kan rike land eventuelt gjøre?
 • Skrive sammendrag av artikler på bloggen:
  – 600 barn i Gjøvik lever i fattigdom
  – FNs fattigdomsutsending ble sjokkert over hva han oppdaget
 • Lekse: FraHjelp til utvikling’ side 278  og ut kapitlet
Uke 11: Mandag 12. mars Oppgaver og lenker Kompetansemål
 • forts. Fattigdom og miljø
  • Hjelp til utvikling
  • Sletting av gjeld
  • Handel og utvikling
  • Heller handel enn bistand
  • Bare en klode
  • Hvorfor blir vi ikke enige?
  • Bevisste hverdagsvalg
Les mer om FNs bærekraftsmål her


Film 9: Hva gjør du for miljøet?


Kapitteltest 

Kompetansemål:
gjøre greie for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden

Uke 12: Mandag 19. mars Oppgaver og lenker Kompetansemål
 • Lekse: les ut kapittel 19 og gjør ‘test deg selv’ oppgavene
 • Bare en klode
 • Hvorfor blir vi ikke enige?
 • Bevisste hverdagsvalg
 • Kapitteltest 
Levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling

Film 9: Hva gjør du for miljøet?

gjøre greie for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden

Uke 12-13: Påskeferie
Uke 15: 9-16. april Oppgaver og lenker Kompetansemål
 • Kapittel 17 Fred på jord?
 • Hva er krig? krig og konflikter
 • Oppstart: Presentere egen konflikt
Læreboka: Kapittel 17 – definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet

– finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

– diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

Uke 17: 23. april Oppgaver og lenker
 Kapittel 18
Uke 18: Mandag  30. april Oppgaver og lenker Kompetansemål
Besøk fra Skatt Øst:
Spleiselaget informerer om sammenhengen mellom verdiskaping, inntekter og velferdsgoder.
 www.spleiselaget.no
 • Hvorfor betaler vi skatt?
 • Hva brukes skattepengene til?
Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.

– finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre
Uke 19: Mandag  7. mai Oppgaver og lenker Kompetansemål
gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU
Uke 20: Mandag 14 mai Oppgaver og lenker Kompetansemål
Presentasjoner!
Uke 21: Mandag 21. mai. Oppgaver og lenker Kompetansemål
Fri!
Uke 22: Mandag 28 mai. Oppgaver og lenker Kompetansemål
 Eksamensforberedelser

Fra tema til problemstilling

Uke 23: Mandag 4. juni Oppgaver og lenker Kompetansemål
Uke 24: Mandag 11. juni Oppgaver og lenker Kompetansemål