SV-leder Audun Lysbakken krever markant økning av barnetrygden og tallfesting av antall lærere på skolenivå.

Rett før helgens SV-landsmøte bedyrer Audun Lysbakken at han vil inn i en Støre-regjering etter valget. Men denne gangen stiller SV absolutte krav.

Det var tidligere SV-leder Kristin Halvorsen nøye med ikke å gjøre i 2005, selv ikke i forkant av regjeringsforhandlingene på Soria Moria i Oslo.

Noen av kravene er saker SV tapte i den rødgrønne regjeringsperioden («2005-2013). Det skal ikke skje igjen.

– Nå har vi en bedre plan for å få det til, sier Lysbakken.

  • Kampen mot ulikhet og fattigdom: Solid økning i barnetrygden.
  • Bekjempelse av klimaendringene: Ingen konsekvensutredning i LoVeSe. Aps kompromissløsning helt uaktuell.
  • Flere lærere i skolen. Nasjonal lærernorm på skolenivå: maks 15 elever pr. lærer fra 1.–4. trinn maks 20 elever pr. lærer fra 5.–10. trinn.
  • Velferdstjenester uten profitt. Forby utbytte fra drift av private barnehager, barnevern og asylmottak.

Les hele saken i Aftenposten


SV blir både rødere og grønnere