Familiens gamle penger gjør ikke bare livet mer materielt behagelig for etterkommerne. Nå viser det seg at besteforeldres formue også påvirker barnebarnas karakterer.

Samfunnsforskere som har studert sosial ulikhet har i årevis vært opptatt av klasse, inntekt, yrke og utdanning.

Det er godt kjent at disse faktorene betyr mye for hvordan et barn gjør det på skolen.

Nå har svenske forskere studert hva besteforeldres formue, det vil si både rene penger, aksjer og eiendom, har å si for barnebarnets skoleprestasjoner.