Etikeren, Morgenbladet

Hver morgen, når jeg stresser på vei til jobben, passerer jeg et Nav-kontor. Hver morgen har synet av køen utenfor minnet meg om hvor heldig jeg er, som har en meningsfull og god jobb som jeg stort sett elsker, selv om det regner. Jeg har egentlig ikke tenkt over at køen er blitt mindre, og det var først i forrige uke jeg la merke til at den er borte. Brukerne tvinges til å bestille time på e-post eller telefon, leser jeg i avisene. Hensikten er å få ned det personlige oppmøtet, som fortsatt er den foretrukne måten folk oppsøker Nav på. Hva betyr denne styrte avviklingen av menneskelig kontakt og personlig service? Hvordan skal den forstås? Hilsen lønnsmottager

Etikeren:
Saken har åpenbart noe med nye verdier å gjøre, eller rettere: med tapet av etablerte verdier. At vi er på vei inn i et selvbetjeningssamfunn, er det enkelt å fastslå. Bankene har også sluttet å besvare spørsmål ansikt til ansikt på kort varsel. Hvis man vil stille dem et spørsmål og ønsker svar, må man melde seg en uke på forhånd. Ellers må alt skje gjennom telefonen eller nettet. For mange filialer er stengt for alt som heter personlige henvendelser.