Morgenbladet 19. mai
Forfatter: Maria Reinertsen og Kristoffer Kjølberg (illustrasjon)

roboter