Blogg er et sentralt nettbasert verktøy. Vi skal derfor lære og sette opp en enkel blogg i wordpress. Noen begrunnelser for hvorfor blogg er aktuelt og kunne i faget.

For det første er blogg er et sentralt nettbasert verktøy som ofte inngår i virksomheters bruk av sosiale medier, men det å lykkes med blogging både teknisk og innnholdsmessig er vanskelig uten å prøve i praksis selv.

Videre er blogg en form for kommunikasjon som har mange nivåer av forståelse. Selv erfarne bloggere har stadig nye ting å lære. Aha-opplevelsene en kan få er mange.

Blogg er også en type Web 2.0-teknologi som på en fin måte demonstrerer og binder sammen en rekke andre 2.0-teknologier.

Til slutt er blogg en god arena for læring og refleksjon, siden en blogg åpner for kommentarer og innspill fra medstudenter, faglærer og andre som ikke nødvendigvis tar faget. Erfaringsbasert læring er veldig viktig i forbindelse med sosiale medier, og blogg er en flott plattform å fremme slik læring.

Oppgave: Sett opp en blogg på wordpress.com.

Bloggens tema skal være om digital samtid. Velg et eller flere tema innenfor området. Se kunnskapsmålene:

– beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten
– forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd
– gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer
– gjøre rede for hvilke utfordringer og muligheter den digitale verden kan skape for språklige og kulturelle minoriteter
– gjøre rede for og argumentere for nødvendigheten av regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi
– beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser
– beskrive og foreslå tiltak mot trusler i den digitale verden

Bloggen skal ha en side hvor du presenterer deg selv og temaet for bloggen, og hvorfor akkurat dette temaet interesserer deg. Den skal også ha to bloggposter om temaet, og et grafisk utseende («theme» i WordPress-terminologien) som passer til temaet du skriver om. Du skal også ha med lenker til et par (minst to) andre blogger som handler om lignende temaer.