Artikkel og læringssti fra:
NDLA Samfunnsfag
Kommuneforlaget

Kulturen er under stadig påvirkning og endring – det har den alltid vært, og slik vil det alltid være. Nye innslag i kulturen kommer av kontakt med andre kulturer. Disse nye innslagene kan komme av at folk har vært ute og reist og tar med seg nye impulser, eller ved at innvandring bringer med seg nye kulturinnslag.

Et eksempel er hiphopen. Hiphop regnes som en musikkstil, men også en subkultur som kjennetegnes av dans, mote og språk. Hiphop-kulturen oppsto blant afroamerikanere i New York i 1970-årene, men er siden blitt et verdensomspennende fenomen.

Ulike kulturer har ulike måter å organisere samfunnet sitt på, de har forskjellige samfunnskontrakter. Når forskere vil forklare hva som skjer i forholdet mellom enkeltindividene i et samfunn og det fellesskapet de er en del av, bruker de ofte begrepet «samfunnskontrakt». Ideen om samfunnskontrakten beskriver forholdet mellom individet og staten som en tenkt avtale eller kontrakt som forplikter begge parter.

Hvordan kan vi bli bevisst våre holdninger til, eller oppfatninger om, mennesker fra andre kulturer eller folkegrupper? Ofte er det ikke så lett å vite når vi bare er samfunnskritiske, og når vi baserer holdningene våre på manglende fakta, feil kunnskap eller et negativt syn på andre. Kanskje kan vi avdekke våre egne fordommer ved å tenke igjennom hvilke holdninger vi har til mennesker vi møter, eller saker vi leser om i mediene?

Læringssti: Mangfold og endring

Kulturen er under stadig påvirkning og endring – det har den alltid vært, og slik vil det alltid være. Nye innslag i kulturen kommer av kontakt med andre kulturer.

Når du har fullført denne læringsstien skal du:

  • kunne gi eksempler på kulturell variasjon i Norge
  • kunne si noe om forskjeller på etnisitet og religion
  • ha grunnlag for å diskutere fordommer og rasisme

Gå til læringsstien på NDLA