Hvorfor blir barn av rike foreldre ofte selv ganske velstående allerede som unge voksne? Miljøet barna vokser opp i spiller en viktig rolle, fikk norske forskere bekreftet i en studie ingen har gjort tidligere.

Nøkkelen til at forskerne kunne utføre denne studien er følgende: Etter Koreakrigen på 1950-tallet ble flere tusen småbarn adoptert fra Sør-Korea til Norge. De fleste av disse barna var født av mødre som levde i fattige kår.

Disse barna arvet naturligvis ingen gener fra adoptivforeldrene sine.

Barna ble dessuten tilfeldig fordelt til de norske adoptivforeldrene, en gruppe foreldre som utgjorde et relativt bredt utvalg av den norske befolkningen.

De 2265 koreanske barna som forskerne innlemmet i denne studien, hadde en gjennomsnittsalder på 33 år da formue og andre forhold hos dem og adoptivforeldrene ble undersøkt ved hjelp av skattetallene for året 2011.