Norske tilstander. TV-legen Wasim Zahid friskmelder det norske samfunnet,
men er bekymret for etniske minoriteters helsetilstand.

Vi må unngå å få en underklasse av etniske minoriteter, mener TV-lege Wasim Zahid. Både for helsen og fredens skyld.

– Alle barn av innvandrere må i barnehage

Er det noe TV-legen Wasim Zahid kan, så er det å stille diagnoser. Det norske samfunn generelt anser han som friskmeldt.

Ikke bare har nordmenn flest svært god helse sammenlignet med mange andre land, Norge har også et velferdssystem som passer på livet ditt allerede før du er født.
Derfor er det desto viktigere å ta hånd om etniske minoriteters helsetilstand, mener Zahid. Ikke bare for minoritetene selv, men for samfunnet som helhet.

Ifølge Zahid sliter mange innvandrere med psykiske sykdommer fordi de mangler sosialt nettverk og arbeid. Det forlot de i hjemlandet til fordel for et liv i Norge.