Home Sosiologi Artikler sosiologi I dette nabolaget i Oslo er under halvparten i jobb

I dette nabolaget i Oslo er under halvparten i jobb

Under halvparten av innbyggerne i området Fossum på Stovner er i jobb. Tallene viser at Oslo er en segregert by, mener forsker.

Oslo har 15 bydeler. Når det lages statistikk, deles disse inn i såkalte delbydeler. Det er 94 totalt. I delbydel Fossum, som ligger i Stovner bydel, bor det ca. 5000 mennesker. To tredjedeler av innbyggerne her er enten innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere.
  • Fossum har hovedstadens aller laveste yrkesdeltagelse med 45 prosent. For byen som helhet er tallet 68 prosent.
  • Blant kvinnene i Fossum er yrkesdeltagelsen enda lavere: kun 38 prosent (66 prosent i byen som helhet, 64 prosent nasjonalt).

Les hele saken