UKE 34 Tema (2 timer) Lenker og oppgaver Kompetansemål

Introduksjon til faget.
– Blogg og digitale plattformer
– Hva er samfunnsfag?
– Bli kjent – gruppearbeid (onenote)

 • Timeplan:
 • Onsdag 1-2 time
 • Tirsdag 1-2 time-ulike uker

UKE 35-36 Tema (4+2 timer) Lenker og oppgaver Kompetansemål

– gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet,……

Kompetansemål:
diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor

UKE 37-38 Tema (4+2 timer) Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Fagartikkel om norsk øk. politikk
 2. Norsk økonomisk politikk
 3. Hvordan bruker vi pengene
 1. Fordypningstekst
 2. Vår viktigste jobb er å……
 3. Regjeringen.no: statsb. 2018

– analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg

UKE 39 Tema (4 timer) Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. De politiske partiene i Norge
 2. Presentasjon av de største partiene.
 3. Hva står de politiske partiene for?
 4. Hvilket parti er riktig for deg?

Søndag 30/9: Innlevering fagartikkel!!

Kompetansemål:
gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge

UKE 40 Høstferie
UKE 41 Tema (4 timer) Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kompetansemål:
gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge
UKE 42-43: Slik styres Norge Lenker og oppgaver Kompetansemål
Lærebokas nettside
– Det norske lokaldemokratiet
Plan International -innsamlingsaksjon

gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet

VALGKANALEN:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

Kompetansemål:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

UKE 44 Slik styres Norge Diverse
Hvorfor det er så avgjørende hvilken side det lille sentrumspartiet KrF velger i politikken?
UKE 45 Slik styres Norge Kompetansemål
 • Kapittel 3: Du og samfunnet -6 økter (12 timer)
 • Nytt opplegg fram mot jul!! Elevstyrt gruppearbeid
 • Selvvalgt gruppe jobber seg gjennom kapitlet.
 • Dere velger selv hvordan dere lærer stoffet.
 • Dere skal lage en onenote-side over temaet (som gir svar på kompetansemålene)
 • Dere skal lage en presentasjon på ca. 20 minutter.

Ressurssider:Læreboka – Bloggen – ndla – TV2 skole – se onenote. Presentasjoner uke 50-51

 • 18-19 desember: Presentasjoner og innlevering på fronter