Ikke siden 2013 har norsk økonomi vokst raskere enn nå. Men bak de gode nyhetene finnes det også bekymringmeldinger.

Leder VG

Fastlands-Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) økte med 0,7 prosent i andre kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Veksten var like høy i første kvartal etter en lengre periode med svak økonomisk utvikling på grunn av oljenedturen. Norsk eksport stiger, importen faller og nordmenns varekonsum øker for tredje kvartal. Arbeidsledigheten er kommet ned i 4,3 prosent. Forventningsbarometeret til Finans Norge viser at nordmenns tiltro til egen og landets økonomi er tilbake på samme høye nivå som før oljeprisfallet i 2014.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: En nasjon med i-landsproblemer

For regjeringen er selvsagt SSBs tall for andre kvartal meget gode nyheter, ettersom de kommer bare vel to uker før Stortingsvalget. Den gode utviklingen i norsk økonomi gjør det samtidig vanskeligere for Arbeiderpartiet å svartmale tilstanden etter fire års borgerlig styre. Den sittende regjering vil alltid få skylden når økonomien går dårlig og tilsvarende ros når det går godt. Årsakene til konjunktursvingningene er imidlertid mer komplisert. Det er flere grunner til at Norge har klart seg bra gjennom oljenedturen. Det er utvist stor moderasjon i lønnsoppgjørene og en betydelig omstillingsevne i næringslivet. Kronekursfallet har gjort norsk eksportindustri mye mer konkurransedyktig enn i årene da oljeprisen lå godt over 100 dollar fatet.

LES OGSÅ: LO og NHO krever full gass

I iveren etter å avblåse krisen er det viktig å anerkjenne at det fortsatt finnes mørke skyer. Særlig i deler av Sør- og Vestlandet er arbeidsledigheten fortsatt høy. Mange sliter med å finne jobb. Ap argumenter i valgkampen med at sysselsettingsandelen er den laveste på over 20 år. SSBs siste oversikt viser at 66,8 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder er sysselsatt. Om lag en tredjedel står altså utenfor arbeidslivet. Det er gledelig at antallet registrerte arbeidsledige faller, men det svært alvorlig at så mange faller helt utenfor arbeidslivet.

LES OGSÅ: Støre vil forby innleie

Vi har lenge advart mot en altfor ekspansiv bruk av oljepenger. Særlig nå som økonomien går bedre er det viktig å vise budsjettdisiplin og større evne til å prioritere. Vi kan ikke i lengden basere oss på stadig større uttak av oljefondet. Landets neste regjering må innstille seg på innstramminger, enten den ledes av Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre.