Hva mener partiene for eksempel om ulv, skatt, hijab og EØS? Det kan være vanskelig å skille de ulike partiene fra hverandre i viktige politiske saker. Vi har gjort jobben for deg.

På de neste sidene finner du Aftenpostens kartlegging av partienes standpunkter i 60 politiske saker. Vi har rangert
hvilke partier som er «mest for» og «mest imot». De er rangert med utgangspunkt i hva de står for, samtidig som vi har bakt inn partiets engasjement og samstemthet i sakene.