Forskere har kommet på sporet av hvorfor falske nyheter sprer seg så lett i sosiale medier.

Får du være del av et fellesskap med andre, så stiller du deg mindre kritisk til ubekreftet informasjon. Er du alene – er det mer sannsynlig at du etterspør fakta.

Dette så amerikanske forskere klart i en serie med åtte ulike eksperimenter hvor de ville studere det amerikanerne kaller fake news, altså falske nyheter.

Facebook og Twitter
Sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram og YouTube er konstruert for å gi deg en opplevelse av felleskap med andre.

Disse mediene tar utgangspunkt i at vi mennesker er svært sosiale dyr. Vi trives best om vi får tilhøre en gruppe.

Slike grupper kan være alt fra familier til politiske bevegelser. Eller det kan være ekkokammere på sosiale medier.